Nâng công suất Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lên 10 triệu tấn/năm

09/10/2014 13:18

Đây là một trong những nội dung kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc mới đây với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

nâng công suất nhà máy lọc dầu dung quất lên 10 triệu tấn/năm
Nhà máy lọc dầu Dung Quất - ảnh PVLSC

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Quảng Ngãi tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc chuẩn bị mặt bằng sạch cho việc mở rộng, nâng công suất Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lên 10 triệu tấn/năm và các điều kiện cần thiết để Tập đoàn Sembcorp (Singapore) triển khai xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Dung Quất theo đúng kế hoạch.

Về việc hỗ trợ vốn thực hiện công tác bồi thường GPMB, tái định cư cho các dự án lớn trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, Thủ tướng chỉ đạo, trước mắt cần ưu tiên thực hiện cho Dự án nhà máy nhiệt điện, Tỉnh tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Minh Tiến