Nâng hạn mức rút tiền ATM tối thiểu lên 3 triệu đồng/lượt

04/07/2016 07:51

Theo Thông tư 20 sửa đổi, hạn mức rút tiền tối thiểu tại ATM sẽ là 3 triệu đồng/lượt

Nâng hạn mức rút tiền ATM tối thiểu lên 3 triệu đồng/lượt 1

Hạn mức rút tiền tối thiểu theo quy định mới sẽ là 3 triệu đồng/lượt.

VOV ngày 3/7 vừa qua đưa tin Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 20 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2012 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của các máy giáo dịch tự động (ATM).

Theo Thông tư mới, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không được đặt hạn mức cho một lần rút tiền tại ATM thấp hơn 5 triệu đồng đối với giao dịch nội mạng và 3 triệu đồng đối với giao dịch liên ngân hàng.

Trước đó, hạn mức rút tiền một lần là 2-5 triệu đồng. Phí rút tiền hiện ở mức 1.100 đồng cho giao dịch nội mạng và 3.300 đồng cho các giao dịch liên ngân hàng.

Thông tư 20 quy định tại nơi đặt ATM phải niêm yết số điện thoại và địa chỉ liên hệ của đơn vị quản lý vận hành ATM để khách hàng biết liên hệ khi gặp sự cố trong giao dịch; thủ tục, thời hạn tra soát, khiếu nại.

Nơi đặt ATM phải có hướng dẫn hoặc biểu tượng để khách hàng nhận biết các loại thẻ được chấp nhận thanh toán cũng như bản hướng dẫn khách hàng sử dụng ATM, tên hoặc số hiệu ATM, các dịch vụ cung cấp tại ATM, các loại phí liên quan. Những nội dung này thể hiện dưới dạng bản in hoặc trên màn hình ATM.

Thông tư 20 cũng quy định thời gian phục vụ khách hàng của hệ thống ATM là 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần. Đối với máy ATM lắp đặt tại những địa điểm khách hàng chỉ có thể tiếp cận ATM trong những thời gian nhất định thì thời gian phục vụ của ATM tuỳ thuộc vào địa điểm lắp đặt ATM và phải được niêm yết tại nơi đặt ATM cũng như trên trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

 Xem thêm video tên trộm cho nổ cột ATM:

Hán Hiển (Tổng hợp)