Năng suất lao động Việt Nam tăng 4,3%

07/01/2015 09:24

Theo Tổng cục Thống kê, năng suất lao động xã hội năm 2014 tại Việt Nam theo giá hiện hành của toàn nền kinh tế ước đạt 74,3 triệu đồng/lao động.

năng suất lao động việt nam tăng 4,3%

So sánh với năm 2013, năng suất lao động của toàn nền kinh tế đã tăng 4,3%, trong đó khu vực dịch vụ tăng cao nhất (4,3%), tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng (tăng 4,3%), lâm nghiệp và thủy sản (tăng 2,4%).

Dù năng suất lao động của Việt Nam liên tục tăng trong thời gian qua, góp phần thu hẹp dần khoảng cách so với năng suất lao động của các nước trong khu vực, nhưng hiện năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 1/18 năng suất lao động của Singapore, bằng 1/6 của Malaysia, bằng 1/3 của Thái Lan và Trung Quốc (tính theo sức mua tương đương).

Quỳnh Anh