Nga đã giảm đầu tư vào chứng khoán Mỹ

18/09/2019 20:17

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, mức đầu tư của Nga đã giảm thêm 2,35 tỷ USD.

Nga đã giảm đầu tư vào chứng khoán Mỹ 1
Đồng rup của Nga và đồng USD của Mỹ.

Theo một báo cáo được công bố bởi Bộ tài chính Mỹ, vào cuối tháng 7 năm nay Nga nắm giữ 8,5 tỷ USD giá trị chứng khoán Mỹ.

Tính đến tháng 6 năm 2019 các khoản đầu tư của Nga lên tới 10,85 tỷ USD. Trong số tiền này 6,239 tỷ USD là các chứng khoán dài hạn và 2,262 là các khoản đầu tư ngắn hạn.

Trong những năm gần đây Nga đã giảm đầu tư vào chứng khoán Mỹ một cách có hệ thống. Tối đa các khoản đầu tư của Nga trong 12 năm qua được quan sát thấy là vào năm 2010 khi chạm mốc quá 170 tỷ USD.

Đầu năm 2018, khối lượng đầu tư đã giảm xuống 96,9 tỷ USD. Trong tháng 4 các khoản đầu tư đã giảm xuống còn 48,7 tỷ USD, trong tháng 5 thậm chí còn giảm còn 14,9 tỷ USD.

Đồng thời Nga đang tăng dần dự trữ vàng tính đến tháng 7 năm nay lên tới 101,9 tỷ USD.

Năm 2018 người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina giải thích rằng, Nga đã giảm đầu tư vào Mỹ do cần phải "phân phối lại dự trữ tiền tệ".

Thạch Bình