Nga đang phát triển máy bay không người lái siêu thanh

27/02/2018 14:33

Nga đang nghiên cứu và phát triển máy bay không người lái siêu thanh tầm xa và trực thăng tốc độ cao.

Phương tiện không người lái (UAV) có thể thực hiện các nhiệm vụ bay với tốc độ siêu thanh tự động và tấn công các mục tiêu của địch ở nhiều khoảng cách khác nhau.

Trước đó, ông Nemov cho biết, Nga sẽ tiếp tục phát triển các nền tảng máy bay không người lái với nhiều đặc tính khác nhau, cả được vũ trang và không vũ trang.

Vân Trang