Nga phát triển “taxi vũ trụ”

06/06/2016 05:44

Công ty Energia của Nga đang phát triển “taxi vũ trụ” cho phép đưa người lên mặt trăng.

Keyword đầu tiên có dấu

Công ty Energia đang phát triển kế hoạch taxi vũ trụ đưa người lên mặt trăng với giá rẻ bằng 1/3 dự án của Chính phủ Nga

Theo công ty Energia, kế hoạch dự thảo mang tên "Ryvok" sẽ dùng tàu vũ trụ tái sử dụng 11,4 tấn để đưa hàng hóa và phi hành gia lên mặt trăng trong 5 ngày. Với dự án "Ryvok", Energia cho rằng, công ty này sẽ có thể cắt giảm chi phí một chuyến lên “cung trăng” khoảng 1/3 so với tàu vũ trụ có người lái trong dự án của Chính phủ nhờ việc sẽ đỗ lại ở giữa chừng đoạn đường từ trái đất lên mặt trăng và không phải dùng tới tên lửa.

Trước khi tàu Nga khởi hành lên mặt trăng, Energia sẽ đưa “khối gia tốc” lên trạm không gian làm nhiệm vụ tiếp nhiên liệu cho Ryvok. Nhờ chi phí được cắt giảm, giá cả các chuyến bay lên mặt trăng cũng theo đó “dễ chịu” hơn, tạo điều kiện cho nhiều người được khám phá thế giới ngoài trái đất.

Đây là kế hoạch tiếp nối những nỗ lực của Nga trong việc chinh phục “mặt trăng”. Trước đó, Roscosmos, cơ quan không gian vũ trụ của Chính phủ Nga có kế hoạch đưa con người lên mặt trăng vào năm 2029. Roscosmos dự định, chuyến bay đầu tiên vào không gian dự kiến vào năm 2021. Tiếp đó, tàu vũ trụ của Nga sẽ đáp bến Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS vào năm 2023. Đến năm 2025, Roscosmos sẽ đưa tàu vũ trụ không người lái lên mặt trăng trước khi đưa người lên vào năm 2029.