Nga tưng bừng duyệt binh mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Mười

07/11/2016 15:55

Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Hồng quân xuất phát chống phát xít Đức và Cách mạng tháng 10 Nga đã diễn ra

Nga tưng bừng duyệt binh mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Mười 1

Binh lính Nga trong cuộc duyệt binh tại Quảng Trường Đỏ.

Hôm nay (7/11) tại Quảng Trường Đỏ đã diễn ra một sự kiện lớn kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh huyền thoại 1941 khi quân Phát xít Đức đang rầm rập tiến về gần thủ đô Moscow.

Ngay sau lễ duyệt binh huyền thoại này, các đơn vị Hồng quân đã tiến thẳng ra mặt trận, xả thân để bảo vệ Moscow, làm nên thắng lợi lịch sử của nhân loại.

Cuộc duyệt binh tại Quảng Trường Đỏ năm nay diễn ra được đánh giá là có thời gian ngắn nhất trong các cuộc duyệt binh của Liên Xô trước đây và Nga hiện nay khi chỉ kéo dài 25 phút.

Ngoài ra, ngày 7/11/2016 còn là kỷ niệm 99 năm ngày Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại.

Cách mạng tháng Mười Nga là một sự kiện làm chấn động toàn thế giới, được đánh giá là sự kiện tiến bộ vĩ đại bậc nhất trong lịch sử loài người..

Hán Hiển (Theo RT)