Dự án đường nối 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ có số vốn đầu tư giai đoạn 2 là 1.051 tỷ đồng, đi qua địa bàn 2 tỉnh Hà Nam, Hưng Yên
Dự án đường nối 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ có số vốn đầu tư giai đoạn 2 là 1.051 tỷ đồng, đi qua địa bàn 2 tỉnh Hà Nam, Hưng Yên
Văn Thanh