Từ nay đến hết tháng 12, nhà thầu tập trung vào công tác theo dõi lún và dỡ tải những đoạn đã tắt lún.
Từ nay đến hết tháng 12, nhà thầu tập trung vào công tác theo dõi lún và dỡ tải những đoạn đã tắt lún.
Văn Thanh