Khung cảnh của nơi này được nhiều người ví như “Tiểu Kyoto” của Trung Quốc.
Khung cảnh của nơi này được nhiều người ví như “Tiểu Kyoto” của Trung Quốc.
Phan Hằng (Theo Sohu)