Điểm ngắm hoa anh đào đầu tiên ở Vô Tích là Nguyên Đầu Trúc. Nơi này được xếp hạng là 1 trong 3 địa điểm ngắm hoa anh đào lớn nhất thế giới, cùng với vườn Sakura Hiroshima (Nhật Bản), vườn Sakura Washington (Mỹ).
Điểm ngắm hoa anh đào đầu tiên ở Vô Tích là Nguyên Đầu Trúc. Nơi này được xếp hạng là 1 trong 3 địa điểm ngắm hoa anh đào lớn nhất thế giới, cùng với vườn Sakura Hiroshima (Nhật Bản), vườn Sakura Washington (Mỹ).
Phan Hằng (Theo Sohu)