Nhìn từ trên xuống, vịnh Hồng Sa giống như một bán đảo nhỏ, thanh bình và tuyệt đẹp.
Nhìn từ trên xuống, vịnh Hồng Sa giống như một bán đảo nhỏ, thanh bình và tuyệt đẹp.
Phan Hằng (Theo Sohu)