Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2)

16/12/2015 08:32

Cùng điểm danh nhan sắc các Hoa Hậu Hoàn vũ 2015 qua chùm ảnh dưới đây.

Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 1
Người đẹp Philippines.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 2
Hoa hậu Ba Lan.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 3
Người đẹp Puerto Rico.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 4
Hoa hậu Serbia.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 5
Người đẹp Singapore.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 6
Hoa hậu Nhật Bản.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 7
Người đẹp Hàn Quốc.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 8
Mỹ nhân Kosovo.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 9
Hoa hậu Malaysia.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 10
Hoa hậu Myanmar.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 11
Đại diện Mexico.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 12
Hoa hậu Mauritius.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 13
Hoa hậu Lebanon.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 14
Người đẹp Montenegro.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 15
Hoa hậu Hà Lan.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 16
Người đẹp New Zealand.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 17
Hoa hậu Nicaragua.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 18
Hoa hậu Ireland.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 19
Hoa hậu Hy Lạp.
Ngắm nhan sắc thí sinh Miss Universe 2015 (phần 2) 20
Người đẹp Italy.
Honduras-5240-1450066985
Hoa hậu Honduras.
Israel-2299-1450066985
Người đẹp Israel.
Guyana-9931-1450066986
Hoa hậu Guyana.
Haiti-3262-1450066986
Hoa hậu Haiti.
Guatemala-1445-1450066986
Người đẹp Guatemala.
Hungary-9890-1450066987
Đại diện Hungary.
India-2464-1450066987
Hoa hậu Ấn Độ.
Jamaica-5095-1450066987
Người đẹp Jamaica.
Indonesia-6489-1450066988
Hoa hậu Indonesia.
Ngọc Ngà