Ngắm tàu đổ bộ của Nhật Bản đậu tại cảng Tiên Sa

08/06/2014 07:18

Tàu đổ bộ Kunisaki có thể chở theo 16 trực thăng, 10 xe tăng hoặc 1.400 tấn hàng hóa cùng 1.000 binh lính và 2 tàu đổ bộ đệm khí.