Ngắm thiếu nữ Sài Gòn đọ sắc cùng đào mai trên phố

08/02/2015 11:29

Trái ngược với tiết thời Hà Nội âm u, rét mướt, những ngày này phố xá TP HCM đã rực rỡ sắc xuân.

ngắm thiếu nữ sài gòn đọ sắc cùng đào mai trên phốTươi tắn với sắc áo dài đỏ thắm


ngắm thiếu nữ sài gòn đọ sắc cùng đào mai trên phố

ngắm thiếu nữ sài gòn đọ sắc cùng đào mai trên phố...Tạo dáng

ngắm thiếu nữ sài gòn đọ sắc cùng đào mai trên phố

ngắm thiếu nữ sài gòn đọ sắc cùng đào mai trên phố

ngắm thiếu nữ sài gòn đọ sắc cùng đào mai trên phố

ngắm thiếu nữ sài gòn đọ sắc cùng đào mai trên phố

ngắm thiếu nữ sài gòn đọ sắc cùng đào mai trên phốTưới tắn với trang phục áo bà ba đặc sắc của khu vực Nam Bộ.

ngắm thiếu nữ sài gòn đọ sắc cùng đào mai trên phốNhững tuyến đường trung tâm rực rỡ sắc hoa mai.

Linh Hoàng