Ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm Phú Mỹ - Công trình tiêu biểu ngành dầu khí Việt Nam

07/08/2019 13:34

Nhà máy sản xuất ra các sản phẩm Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ - công trình tiêu biểu của ngành dầu khí Việt Nam

ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm phú mỹ - công trình tiêu biểu ngành dầu khí việt nam
Toàn cảnh nhà máy Đạm Phú Mỹ

Nhà máy sản xuất ra các sản phẩm Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ - công trình tiêu biểu của ngành dầu khí Việt Nam, biểu tượng của mối liên minh công nông với những sản phẩm phân bón chủ lực của ngành dầu khí phục vụ cho nền nông nghiệp nước nhà.

ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm phú mỹ - công trình tiêu biểu ngành dầu khí việt nam

Một góc Nhà máy Đạm Phú Mỹ

ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm phú mỹ - công trình tiêu biểu ngành dầu khí việt nam

ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm phú mỹ - công trình tiêu biểu ngành dầu khí việt nam

Được biết, trong cao điểm sản xuất để cung ứng các sản phẩm cho vụ hè thu/mùa mưa nên Nhà máy Đạm Phú Mỹ được vận hành với công suất sản xuất ure lên tới 110%.

ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm phú mỹ - công trình tiêu biểu ngành dầu khí việt namĐạm Phú Mỹ là sản phẩm được bà con nông dân trên cả nước tin dùng nhiều năm qua

ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm phú mỹ - công trình tiêu biểu ngành dầu khí việt nam

Bên trong phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy Đạm Phú Mỹ

ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm phú mỹ - công trình tiêu biểu ngành dầu khí việt nam

Sản phẩm được kiểm nghiệm chất lượng chặt chẽ tại phòng thí nghiệm hiện đại, sản phẩm đạt chuẩn mới được đưa đi đóng bao và xuất đi các vùng miền

ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm phú mỹ - công trình tiêu biểu ngành dầu khí việt nam

Xuất hàng

ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm phú mỹ - công trình tiêu biểu ngành dầu khí việt nam

ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm phú mỹ - công trình tiêu biểu ngành dầu khí việt nam

Anh Bùi Đình Thư, Phòng Công nghệ sản xuất của Nhà máy chia sẻ: "Anh em cán bộ công nhân viên Nhà máy có thời gian gắn bó lâu dài với Nhà máy, có ý thức và trách nhiệm cao, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị cũng như trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm vận hành sản xuất sản phẩm mới để cùng Tổng công ty và toàn ngành vượt qua những thách thức và phát triển bền vững, thực hiện tốt hơn ý nguyện của Bác Hồ trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ".

ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm phú mỹ - công trình tiêu biểu ngành dầu khí việt nam

Bên cạnh sản phẩm truyền thống là Đạm Phú Mỹ, từ năm 2018, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã vận hành Nhà máy NPK Phú Mỹ

ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm phú mỹ - công trình tiêu biểu ngành dầu khí việt nam

Bên trong Phòng điều khiển của Nhà máy NPK Phú Mỹ

ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm phú mỹ - công trình tiêu biểu ngành dầu khí việt nam

Nhằm cung cấp cho vụ chăm bón mùa mưa, Nhà máy vừa sản xuất thành công thêm nhiều công thức sản phẩm mới như: NPK Phú Mỹ 17-17-8+10S+TE, NPK Phú Mỹ 17-15-9+10S+TE, NPK Phú Mỹ 16-8-17+TE, NPK Phú Mỹ 16-7-17+TE và NPK Phú Mỹ 17-7-17+TE.

ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm phú mỹ - công trình tiêu biểu ngành dầu khí việt nam

Với các công thức mới này, bộ sản phẩm NPK Phú Mỹ do PVFCCo sản xuất có sự đa dạng cả về hàm lượng các dinh dưỡng đa, trung, vi lượng, vừa phù hợp cho bà con nông dân lựa chọn sử dụng, vừa giảm chi phí phân bón trong điều kiện giá nông sản đang ở mức thấp hiện nay.

ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm phú mỹ - công trình tiêu biểu ngành dầu khí việt nam

Bên cạnh hàm lượng dinh dưỡng, NPK Phú Mỹ cũng có sự đa dạng và đổi mới bao bì

ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm phú mỹ - công trình tiêu biểu ngành dầu khí việt nam

Kho sản phẩm NPK Phú Mỹ

ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm phú mỹ - công trình tiêu biểu ngành dầu khí việt nam

ngắm toàn cảnh nhà máy Đạm phú mỹ - công trình tiêu biểu ngành dầu khí việt nam

NS