Ngăn chặn sự cố, tai nạn đường sắt do chủ quan

19/03/2018 14:27

Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Đường sắt thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn tai nạn, sự cố do chủ quan.

Thanh Thúy