Ngăn chặn suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống để diệt trừ tham nhũng

08/10/2021 06:30

Muốn diệt trừ được tham nhũng thì không có cách nào khác là phải ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội Trung ương 4 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 7/10.

Ngăn chặn suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống để diệt trừ tham nhũng 1

Quang cảnh Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Trao đổi với Báo Giao thông về kết quả của Hội nghị, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng, việc tổ chức thực hiện tốt Quy định mới về những điều đảng viên không được làm và Kết luận của Hội nghị Trung ương lần này sẽ có tác động tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

"Điểm mới của lần này là Trung ương đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực... Đồng thời, bổ sung, làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “tiêu cực” sát hợp tình hình mới", ông Túc nói.

Theo ông Túc, thực tế, gốc rễ của tham nhũng, tiêu cực xuất phát từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Muốn diệt trừ được tham nhũng thì không có cách nào khác là phải ngăn chặn được sự suy thoái đó.

Những năm gần đây, cuộc chiến chống tham nhũng được Đảng thực hiện một cách kiên trì, bài bản với quyết tâm chính trị cao nhất, đã mang lại kết quả rõ rệt. Tuy nhiên thực trạng này vẫn còn phức tạp. Vì thế, những vấn đề mà Hội nghị Trung ương đặt ra lần này là rất cấp thiết.

Không chỉ nhấn mạnh chống tham nhũng, tiêu cực mà lần này, cùng với chỉnh đốn Đảng, Hội nghị cũng đặt ra vấn đề gắn với xây dựng hệ thống chính trị.

"Để Nghị quyết Hội nghị lần này đi vào cuộc sống, từng tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình để tự giác, gương mẫu thực hiện. Ở đây, sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định", ông Túc nói và cho rằng, làm được như vậy, chắc chắn niềm tin của nhân dân đối với Đảng sẽ được củng cố.

ĐBQH Phạm Văn Hòa cũng cho biết, những ngày qua, ông và đông đảo cán bộ đảng viên, nhân dân luôn dõi theo tin tức về Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước đều nhận thấy Hội nghị đã đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa lớn trong cả nhiệm kỳ Đại hội.

Trong đó, một lần nữa, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được Trung ương thảo luận để bổ sung những điểm mới, đã và đang được thực tiễn kiểm nghiệm và đặt ra yêu cầu mới, trong bối cảnh mới.

Theo ông Hòa, những nội dung như thảo luận về sửa đổi, bổ sung Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm; phòng, chống tham nhũng phải gắn với phòng, chống tiêu cực hay vấn đề gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị... đều là những vần rất thời sự trong Đảng hiện tại.

"Tôi đánh giá rất cao tính thời sự trong việc nhận diện những vấn đề còn tồn tại, từ đó Trung ương có những thảo luận và thống nhất những nội dung như đã nêu ở trên.

Điều sẽ giúp Đảng ngày càng vững mạnh, trong sạch, từ đó chèo lái con thuyền đất nước gặt hái được thành công hơn nữa", ông Hòa bày tỏ.

Phùng Đô