Ngăn chạy chức, chạy quyền, đột phá cải cách tiền lương

08/05/2018 06:19

Ngày 7/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội.

ngăn chạy chức, chạy quyền, đột phá cải cách tiền lương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, đồng thời gợi mở một số vấn đề để Trung ương thảo luận, xem xét, quyết định.

Khắc phục chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương lần này diễn ra đúng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khoá XII, trong bối cảnh sau 2,5 năm nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân. Tổng Bí thư đã gợi mở, nêu một số vấn đề quan trọng để Trung ương thảo luận, xem xét, quyết định.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, Tổng Bí thư nhấn mạnh, dù đã đạt được nhiều kết quả trong công tác cán bộ, nhưng cũng thẳng thắn nhận định, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ còn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém. Điển hình là một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược uy tín thấp, thiếu gương mẫu, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Bên cạnh đó, tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... chậm được ngăn chặn và đẩy lùi.

Tổng Bí thư mong muốn phải trả lời cho được câu hỏi vì sao 20 năm qua, dù Đảng đã có rất nhiều chủ trương, chính sách về công tác cán bộ, nhưng trong thực hiện vẫn còn nhiều bất cập, hiệu quả còn thấp? Nguyên nhân từ đâu, ở khâu nào, ở cấp nào? “Cố gắng chỉ ra khâu đột phá là khâu nào? Đánh giá cán bộ hay sắp xếp, bố trí cán bộ? Khắc phục tình trạng “chạy chức, chạy quyền” hay “thân quen, cánh hẩu”? Chú trọng đặc biệt phẩm chất hay năng lực hay coi trọng cả hai? Vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng, rất trúng nhưng việc thực hiện hiệu quả lại thấp? Vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai? Vướng mắc chính là ở chỗ nào? Cơ chế giám sát quyền lực đã đủ chưa? Chính sách tạo ra động lực để cán bộ tâm huyết gắn bó với sự nghiệp là gì?...”, Tổng Bí thư gợi mở hàng loạt vấn đề.

ngăn chạy chức, chạy quyền, đột phá cải cách tiền lương

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII - Ảnh: TTXVN

Cải cách tiền lương phải tạo được đột phá

Về cải cách chính sách tiền lương, Tổng Bí thư cho rằng, dù đã qua 4 lần cải cách tiền lương, nhưng đến nay vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Chính sách tiền lương trong khu vực công còn phức tạp, thiết kế hệ thống bảng lương chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; còn mang nặng tính bình quân, cào bằng, chưa tạo được động lực để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả làm việc của người lao động.

Vì vậy, theo Tổng Bí thư, đã đến lúc phải tiến hành cải cách một cách cơ bản chính sách tiền lương để khắc phục những hạn chế, bất cập ấy.

Tổng Bí thư lưu ý phải đánh giá khách quan về tình hình và nguyên nhân, phân tích, dự báo bối cảnh tiến hành cải cách lần này để thấy hết những khó khăn, thách thức cũng như thời cơ, thuận lợi mới. Từ đó, xác định rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Tổng Bí thư nhấn mạnh phải có những chính sách, biện pháp đột phá, khả thi để sớm khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay, bảo đảm cho cải cách tiền lương thực sự tạo sự đột phá trong chế độ phân phối, tạo động lực cho người lao động và nền kinh tế nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Mở rộng diện bao phủ BHXH

Về cải cách chính sách BHXH, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là lĩnh vực rộng lớn, phức tạp, nhạy cảm về chính trị - kinh tế - xã hội. Trung ương đã hai lần xem xét, ban hành các kết luận về vấn đề này cùng với vấn đề tiền lương và trợ cấp ưu đãi người có công. Bộ Chính trị cũng đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng, Chính phủ phối hợp với các ban đảng và các cơ quan có liên quan tích cực tiến hành tổng kết lý luận và thực tiễn về phát triển BHXH ở nước ta, nghiên cứu xây dựng Đề án trình Trung ương tại hội nghị lần này với mong muốn ban hành được một nghị quyết chuyên đề của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển lĩnh vực BHXH thực sự trở thành một động lực đối với sự phát triển bền vững của đất nước và thể hiện được tính nhân văn, bản chất tốt đẹp chế độ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần dự báo một cách khoa học, tầm nhìn xa tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và thu nhập của người dân trong trung và dài hạn để thống nhất về chủ trương, chính sách, đổi mới, hoàn thiện chính sách BHXH trong thời gian tới. Theo đó, phải tập trung xác định, làm rõ những quan điểm, mục tiêu đổi mới, những nội dung cải cách như mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; bảo đảm cân đối tài chính BHXH trong dài hạn; kế thừa và phát triển nguyên tắc điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối với tiền lương của người đang làm việc; rút ngắn điều kiện thời gian tham gia BHXH để được hưởng lương hưu...

Chủ tịch nước điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên

Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng T.Ư Đảng, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị T.Ư 7.

Tiếp đó, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Sau đó, Trung ương về tổ nghiên cứu tài liệu. Tại phiên làm việc buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Vụ trưởng BHXH (Bộ LĐ, TB&XH) Phạm Trường Giang:
Hàng triệu người cao tuổi sẽ có lương hưu

Một điểm đáng chú ý trong Đề án cải cách chính sách BHXH là mở rộng diện bao phủ BHXH, xây dựng hệ thống BHXH đa tầng và hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

Hiện nay, trong xã hội, thu nhập của người dân rất đa dạng, có người thu nhập thấp, trung bình, nhưng có người thu nhập rất cao. Trước đây, Việt Nam chỉ duy trì BHXH cơ bản, tức là người lao động có tiền lương, đóng BHXH trên nền tiền lương đó với mức trần nhất định. Đây là hình thức bảo hiểm xã hội đơn tầng để đáp ứng cho tất cả. Điều này chưa phù hợp, chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người lao động trong xã hội. Vì vậy, cải cách lần này, Ban soạn thảo Đề án thiết kế hệ thống BHXH đa tầng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. Cụ thể, tầng thứ nhất là lương hưu xã hội. Những người cao tuổi đến độ tuổi nhất định, không có cơ hội để đóng góp, không có BHXH hoặc trợ cấp hàng tháng thì ngân sách Nhà nước sẽ cung cấp cho họ một khoản lương hưu, gọi là lương hưu xã hội. Tầng thứ 2 là BHXH cơ bản. Người lao động đi làm có thu nhập thì đóng BHXH, người lao động sẽ được hưởng lương hưu trên tiền lương lúc đang làm việc. Tầng thứ ba, những người có lương cao hơn thì tham gia hưu trí bổ sung. Lúc đó hoàn toàn dựa vào việc thỏa thuận, thương lượng giữa người lao động và người sử dụng lao động để có lương hưu cao hơn. 

Như vậy, BHXH đa tầng sẽ đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dân khi đang làm việc và ngay cả khi về hưu thay vì đơn tầng như lâu nay. Thông qua BHXH đa tầng, chúng ta hướng tới BHXH toàn dân. Hiện, Việt Nam đang có khoảng 5-6 triệu người từ 60 đến dưới 80 tuổi không có thu nhập hàng tháng để đảm bảo tuổi già. Thông qua BHXH toàn dân thì trong tương lai, hướng tới tất cả những người cao tuổi đều có lương hưu.

Hoài Vũ (Ghi)

Hoài Thu