Ngân hàng đầu tiên điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

15/08/2018 13:30

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) hôm nay công bố điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Ngan hang dau tien dieu chinh ke hoach kinh doanh

LienVietPostBank là ngân hàng đầu tiên công bố điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2018

Cụ thể, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 của LienVietPostBank giảm từ 1.800 tỷ đồng xuống còn 1.200 tỷ đồng; Tổng tài sản từ 190.000 tỷ đồng xuống còn 180.000 tỷ đồng; Huy động vốn thị trường 1 từ 170.000 tỷ đồng xuống còn 160.000 tỷ đồng; Dư nợ thị trường 1 từ 123.500 tỷ đồng xuống 117.557 tỷ đồng; Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu từ 12% xuống còn 10%.

Một số chỉ tiêu kinh doanh cơ bản của năm 2018 vẫn được LienVietPostBank giữ nguyên, gồm vốn điều lệ tăng lên 9.875 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng LienVietPostBank Nguyễn Đình Thắng lý giải lý do quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2018: Theo kế hoạch được đưa ra cuối năm 2017, tăng trưởng dư nợ tín dụng của LienVietPostBank năm 2018 khoảng 20%. Tuy nhiên, theo chỉ đạo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), room tín dụng năm nay của LienVietPostBank chỉ được phê duyệt tối đa 14%, nên chỉ tiêu về tổng tài sản, huy động vốn và dư nợ thị trường 1 phải điều chỉnh lại cho phù hợp với hạn mức tín dụng của NHNN. 

Mặt khác, giai đoạn 2018-2019, LienVietPostBank xác định chiến lược tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng, trong đó ưu tiên phát triển mạng lưới vì mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu và phục vụ cho mọi người dân đến tận tất cả các xã/phường, huyện/thị trên toàn quốc. 

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, LienVietPostBank đã mở mới 95 điểm giao dịch - gần bằng một nửa trong tổng số hơn 200 Chi nhánh, Phòng Giao dịch của Ngân hàng đã được mở trong suốt 9 năm hoạt động từ 2008 đến tháng 2017. Việc mở rộng mạng lưới làm tăng chi phí đầu tư (xây dựng cơ bản, hạ tầng công nghệ và đặc biệt là chi phí nhân sự, quản lý…). Cộng thêm thực tế các là Chi nhánh, Phòng Giao dịch mới đi vào hoạt động chưa thể đạt ngay mức doanh thu và lợi nhuận cao, đó là nhân tố chính làm giảm mức lợi nhuận trong nửa đầu năm 2018 và sẽ giảm trong 6 tháng cuối năm của LienVietPostBank.

Bên cạnh đó, LienVietPostBank quyết định đầu tư xây dựng và triển khai dịch vụ Ngân hàng số nhằm bắt kịp xu hướng tất yếu trong thời đại cách mạng 4.0.

Ông Thắng cũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, LienVietPostBank đạt hơn 600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Ban Lãnh đạo Ngân hàng quyết định linh hoạt điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2018 để phù hợp với tình hình thực tế và định hướng chiến lược lâu dài của ngân hàng. Chỉ tiêu lợi nhuận có thể giảm trong năm 2018, nhưng với mạng lưới rộng lớn và hạ tầng công nghệ hiện đại, ứng dụng ngân hàng số sẽ là nền tảng để tăng trưởng đột phá từ năm 2020 và về lâu dài sẽ đạt mục tiêu phát triển bền vững.

Thảo Nguyên