Ngân hàng đầu tiên giảm mạnh lãi suất cho vay 2019 còn 6%/năm

09/01/2019 11:57

Lãi suất cho vay các doanh nghiệp giảm đồng loạt 0,5% về còn 6%/năm ngắn hạn áp dụng với tất cả các khoản vay.

ngân hàng đầu tiên giảm mạnh lãi suất cho vay 2019 còn 6%/năm

Lãi suất cho vay các doanh nghiệp giảm đồng loạt 0,5% về còn 6%/năm ngắn hạn áp dụng với tất cả các khoản vay

Vietcombank sáng nay (9/1) đã công bố giảm mạnh lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2019.

Cụ thể, Vietcombank áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam ở mức tối đa là 6%/năm, tương đương giảm 0,5% so với mức trần quy định của NHNN, áp dụng cho tất cả các khoản cho vay đang còn dư nợ và các khoản cho vay mới phát sinh trong năm 2019.

Vietcombank cũng giảm đồng loạt 0,5%/năm trong năm 2019 đối với các khoản vay trung dài hạn VNĐ hiện tại của doanh nghiệp.

Cụ thể, các lĩnh vực được hưởng chính sách lãi suất mới là: Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại; Phục vụ kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó là các lĩnh vực: Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao.

Các lĩnh vực: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và doanh nghiệp khởi nghiệp cũng được áp dụng chính sách lãi suất mới này của Vietcombank.

Được biết, việc giảm lãi suất lần này được Vietcombank áp dụng trên phạm vi rộng, đối với cả danh mục cho vay ngắn hạn và cho vay trung dài hạn bằng VNĐ, hiện chiếm tỷ trọng khoảng 30% tổng dư nợ cho vay VNĐ hiện hữu của ngân hàng.

Tại Hội nghị ngành ngân hàng sáng nay 9/1, Chủ tịch Vietcombank ông Nghiêm Xuân Thành cho biết, Ngân hàng tính toán việc giảm lãi suất này làm giảm lợi nhuận của ngân hàng khoảng 450 tỷ đồng, song không ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh năm 2019. năm 2018, Vietcombank đạt lợi nhuận kỷ lục hơn 18.000 tỷ đồng, tăng 63% so với 2017.

Vietcombank là ngân hàng đầu tiên trong hệ thống công bố chính sách giảm lãi suất cho vay. Các doanh nghiệp kỳ vọng sau Vietcombank sẽ có thêm các ngân hàng khác công bố giảm lãi suất cho vay hỗ trợ sản xuất và nền kinh tế.

Theo báo cáo của NHNN, trong năm 2018, mặt bằng lãi suất ổn định, lãi suất cho vay phổ biến từ 6-9%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn và 9-11%/năm đối với các khoản vay dài hạn.

Tín dụng năm qua của cả ngành ngân hàng tăng trưởng 14% và được hướng tới các lĩnh vực sản xuất và các lĩnh vực thuộc danh mục ưu tiên.

Lưu Thủy