Ngân hàng Hàng Hải có Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới

16/01/2020 11:30

Hội đồng quản trị MSB sáng nay đã công bố bổ nhiệm nhân sự cấp cao vào vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT và Tổng giám đốc.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Ông Huỳnh Bửu Quang (trái) và ông Nguyễn Hoàng Linh (phải) vừa được bổ nhiệm vào vị trí mới

TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) sáng nay ra thông báo về nhân sự cao cấp. Theo đó, Hội Đồng quản trị MSB quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Bửu Quang giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị MSB và ông Nguyễn Hoàng Linh giữ chức Quyền Tổng Giám đốc MSB kể từ ngày 1/2/2020.

Ông Huỳnh Bửu Quang đã có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị MSB, ông Quang giữ vị trí Tổng giám đốc MSB trong 4 năm. Thời gian này, ông Quang đã có những đóng góp quan trọng đối với sự chuyển đổi và phát triển của MSB, thể hiện qua những con số: Tổng tài sản tăng 50%, cho vay khách hàng tăng 225% trong đó cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng SME tăng gần 400% với doanh thu tăng gần 300%, doanh thu từ phí tăng gần 300%, tỷ lệ nợ xấu được quản lý ở mức dưới 3%, hoàn thành triển khai Basel II, các chỉ số an toàn hoạt động luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Việc bổ nhiệm được bổ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, ông Quang sẽ thôi đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc của MSB để đảm bảo tuân thủ các quy định tại Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà Nước về việc phân tách công tác quản trị và điều hành tại các ngân hàng thương mại.

Tiếp nhận vị trí quản lý điều hành ban giám đốc từ ông Quang là ông Nguyễn Hoàng Linh. Ông Linh có 22 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đã gắn bó cùng MSB 18 năm.

Ông Linh đã từng giữ vị trí quan trọng: Phó Tổng Giám đốc MSB – Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp; Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc MSB phụ trách Khối Chiến lược, Tổng giám đốc Ngân hàng Bán lẻ.

Ông Linh đã có những đóng góp quan trọng khi trực tiếp chỉ đạo Khối Chiến lược triển khai dự án Tái cấu trúc và Xây dựng định hướng Chiến lược phát triển 5 năm 2018 – 2023 với sự tư vấn của McKinsey. Đặc biệt, năm 2019, với vai trò là Tổng giám đốc Ngân hàng Bán lẻ, ông Linh đã đem lại sự bứt phá trong kết quả kinh doanh: Trong vòng 1 năm, Ngân hàng Bán lẻ MSB có doanh thu thuần tăng 20%, cho vay tăng 47%, doanh thu từ phí tăng 62%, hiệu suất bán hàng tăng 1,4 lần và hoàn thành vượt 145% kế hoạch lợi nhuận 2019.

C.Sơn