Ngân hàng nhà nước bác tin đồn sắp đổi tiền

01/12/2016 22:20

Ngân hàng Nhà nước ngày 1/12 cho biết thông tin sắp đổi tiền là hoàn toàn bịa đặt.

ngân hàng nhà nước bác tin đồn sắp đổi tiền

Ngân hàng nhà nước bác tin đồn sắp đổi tiền

Mấy ngày gần đây, xuất hiện tin đồn trên mạng xã hội rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sắp đổi tiền và xúi giục người dân rút tiền để mua vàng và ngoại tệ khiến tâm lý một số người dân hoang mang.

Về việc này, Ngân hàng Nhà nước khẳng định đó là thông tin bịa đặt và có dụng ý xấu.

Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến cáo người dân cảnh giác và đấu tranh trước những thông tin sai lệch, bịa đặt trên để tránh tránh thiệt hại về kinh tế ảnh hưởng đến đời sống và an ninh tiền tệ quốc gia.

“Việc thay đổi mệnh giá tiền của một số quốc gia trên thế giới vừa qua, không ảnh hưởng và không liên quan đến sự ổn định của đồng tiền Việt Nam”, Ngân hàng Nhà nước khẳng định.

C.Sơn