Ngân hàng Nhà nước có nữ Phó Thống đốc

19/08/2014 11:12

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN), cơ quan này thông báo.

Ngân hàng Nhà nước có nữ Phó Thống đốc 1
Bà Nguyễn Thị Hồng vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó thống đốc NHNN

Việc bổ nhiệm bà Hồng chức Phó Thống đốc NHNN có thời hạn được Thủ tướng Chính phủ ký trong Quyết định số 1418/QĐ-TTg ngày 16/8/2014 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Phó Thống đốc NHNN.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN Việt Nam.

Như vậy, NHNN hiện có 6 Phó thống đốc, gồm: ông Nguyễn Đồng Tiến, ông Nguyễn Toàn Thắng, ông Lê Minh Hưng, ông Đào Minh Tú, ông Nguyễn Phước Thanh và bà Nguyễn Thị Hồng.

Cao Sơn