Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất từ 23/9

22/09/2022 19:02

Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định tăng một loạt mức lãi suất điều hành thêm 1% từ ngày 23/9.

Ngày 22/9/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành các Quyết định số 1606/QĐ-NHNN và Quyết định số 1607/QĐ-NHNN tăng một số mức lãi suất từ ngày 23/9/2022.

Theo đó, các mức lãi suất của NHNN đều được điều chỉnh tăng thêm 1%.

ngân hàng nhà nước tăng lãi suất từ 23/9

Ngân hàng Nhà nước tăng một loạt mức lãi suất điều hành thêm 1% từ ngày 23/9

Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn 5,0%/năm; Lãi suất tái chiết khấu 3,5%/năm; Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 6,0%/năm.

Cùng ngày, NHNN cũng đã ban hành quyết định 1607 quy định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN quy định, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm (tăng 0,3%); Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tăng từ 4,0%/năm lên 5%/năm.

Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5%/năm (tăng 1%).

NHNN cũng quy định lãi suất tiền gửi bằng VND có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định 1607/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành được thực hiện cho đến hết thời hạn.

Trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định 1607/QĐ-NHNN.

Quyết định tăng lãi suất của NHNN diễn ra trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm phần trăm lần thứ ba liên tiếp trong năm nay và cho biết sẽ còn tăng lãi suất đến 2024 để kiềm chế lạm phát.

Cũng liên quan đến lãi suất, trong phiên họp Chính phủ sáng nay (22/9), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu NHNN nghiên cứu tăng lãi suất điều hành, tăng lãi suất huy động nhưng cố gắng giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay và kêu gọi các tổ chức tín dụng tiếp tục đổi mới công nghệ, tăng hiệu quả hoạt động, quản trị để tiết giảm chi phí.

C.Sơn