Mũi Kê Gà thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Tại đây có ngọn tháp cao 65m so với mặt nước biển. Tháp xây dựng từ năm 1897 - 1899 và bắt đầu hoạt động vào năm 1990. Được sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất và cổ nhất Việt Nam.
Mũi Kê Gà thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Tại đây có ngọn tháp cao 65m so với mặt nước biển. Tháp xây dựng từ năm 1897 - 1899 và bắt đầu hoạt động vào năm 1990. Được sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất và cổ nhất Việt Nam.
Thanh Hằng