Ngân sách sắp nhận gần 6 nghìn tỷ cổ tức từ 3 ngân hàng lớn nhất

22/12/2020 08:02

Chỉ riêng tại Vietcombank, Vietinbank và BIDV, ngân sách nhà nước dự kiến thu gần 6 nghìn tỷ đồng trong đợt chia cổ tức đầu năm tới.

ngân sách sắp nhận gần 6 nghìn tỷ cổ tức từ 3 ngân hàng lớn nhất

Chỉ riêng tại Vietcombank, Vietinbank và BIDV, ngân sách nhà nước dự kiến thu gần 6 nghìn tỷ đồng trong đợt chia cổ tức đầu năm tới. Ảnh minh họa

Hôm nay (22/12), Vietcombank chốt ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền. Tỷ lệ trả cổ thức là 8%, có nghĩa chủ sở hữu sẽ được nhận 800 đồng/cổ phiếu.

Ngày dự kiến thanh toán cổ tức chậm nhất là 8/1/2021. Ngân hàng dự kiến trích gần 2.970 tỷ đồng để chia cổ tức đợt này.

Trong cơ cấu cổ đông của Vietcombank, Nhà nước đang nắm giữ 74,8% tổng số cổ phần. Như vậy, trong đợt chia cổ tức này tại Vietcombank, ngân sách nhà nước sẽ nhận hơn 2.221 tỷ đồng cổ tức.

Tại BIDV, ngân hàng này cũng vừa thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Theo đó, BIDV dự kiến chi 3.218 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt, cũng với tỷ lệ 8%.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 4/1/2021. Ngày thanh toán là 3/2/2021.

Theo cơ cấu cổ đông, sở hữu nhà nước đang chiếm 80,99 % tổng số cổ phần BIDV. Như vậy, trong đợt chia cổ tức này của BIDV, ngân sách nhà nước sẽ thu về hơn 2.606 tỷ đồng.

Còn tại VietinBank, Hội đồng quản trị ngân hàng này cũng đã công bố thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 5%.

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông hưởng quyền là 18/12. Dự kiến VietinBank chia cổ tức bằng tiền vào 21/1/2021.

VietinBank dự kiến chi 1.800 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Đây cũng là lần đầu tiên sau 3 năm liên tiếp trước đó VietinBank trả cổ tức bằng tiền mặt.

Với tỷ lệ sở hữu 64,46% vốn cổ phần của VietinBank, cổ đông nhà nước dự kiến sẽ nhận được số tiền cổ tức hơn 1.160 tỷ đồng.

Như vậy, không tính Agribank chưa thực hiện cổ phần hóa, chỉ tính tại ba ngân hàng nói trên, ngân sách nhà nước dự kiến sẽ nhận được số tiền cổ tức trên 5.987 tỷ đồng vào đầu năm tới, cao hơn lợi nhuận sau thuế của Agribank 6 tháng đầu năm 2020 (5.414 tỷ đồng).

C.Sơn