Thứ Ba, 21/01/2020 13:46:54 Hotline: 0901 514 799

Ngành đào tạo nào của khoa, trường trực thuộc ĐH Huế có điểm sàn cao nhất?

19/07/2019 19:31

Ngày 19/7, ĐH Huế công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2019 của các khoa, trường trực thuộc, từ 13-17 điểm.

Keyword đầu tiên có dấu
ĐH Huế công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2019 của các khoa, trường trực thuộc

Ngày 19/7, ĐH Huế công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2019 của các khoa, trường trực thuộc, từ 13 - 17 điểm. Cụ thể:

Khoa Du lịch thuộc ĐH Huế với ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống có mức điểm sàn cao nhất là 17 điểm. Các ngành còn lại của Khoa này cũng ở mức điểm sàn cao như Quản trị kinh doanh, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn 16 điểm, Du lịch điện tử 15 điểm.

Trường ĐH Luật có mức điểm sàn khá cao là ngành Luật với 15,5 điểm và ngành Luật Kinh tế là 15,25 điểm.

Trường ĐH Kinh tế có mức điểm sàn từ 14 đến 16 điểm.

Trường ĐH Nông lâm có mức điểm sàn chủ yếu là 13 điểm, trừ một số ngành có mức điểm sàn cao là ngành Thú y, Bất động sản 15 điểm.

Trường ĐH Khoa học có mức điểm sàn chủ yếu là 13 điểm, 2 ngành Báo chí và Công nghệ thông tin có điểm sàn là 13,5.

Trường ĐH Sư phạm có mức điểm sàn theo điểm sàn của Bộ GD&ĐT trừ 2 ngành Hệ thống thông tin và Tâm lý học giáo dục có điểm sàn 15 điểm.

Trường ĐH Ngoại ngữ các ngành sư phạm có mức điểm sàn theo điểm sàn của Bộ GD&ĐT, các ngành còn lại có mức điểm sàn từ 13,5 đến 15,5 điểm…

Tú Uyên