Ngành Đường sắt kịp thời hỗ trợ công nhân lao động khó khăn

05/05/2014 15:40

Công đoàn Tổng công ty Đường sắt VN vừa phát động "Tháng Công nhân" năm 2014 và khởi công công trình Công đoàn chào mừng 85 năm Ngày thành lập Công đoàn VN (28/7/1929 - 28/7/2014). 

Công đoàn Tổng công ty Đường sắt VN vừa phát động “Tháng Công nhân” năm 2014 và khởi công công trình Công đoàn chào mừng 85 năm Ngày thành lập Công đoàn VN (28/7/1929 - 28/7/2014).

ngành Đường sắt kịp thời hỗ trợ công nhân lao động khó khăn

Ông Nguyễn Văn Biên - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, trong “Tháng Công nhân” mỗi đơn vị cần có ít nhất một công trình sản phẩm, việc làm thiết thực, cụ thể để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện sinh hoạt, ăn ở, làm việc cho công nhân lao động. Ngay sau Lễ phát động, công trình Công đoàn chào mừng 85 năm Ngày thành lập Công đoàn VN đã được khởi công.

Khánh Thủy