Ngành Đường sắt sáng tạo chống chiến tranh phá hoại

07/04/2015 06:35

Toàn ngành GTVT thực hiện ở các tuyến đường sắt trọng điểm nhằm đối phó với chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

ngành Đường sắt sáng tạo chống chiến tranh phá hoại
Ảnh minh họa.

Phá thế độc tuyến là chủ trương, chiến lược của toàn ngành GTVT được thực hiện ở các tuyến đường sắt trọng điểm nhằm đảm bảo vận tải liên tục, đối phó với chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Khác với đường bộ có thể làm tuyến tránh song song hoặc làm các đường rẽ ngang hình bậc thang, đường sắt không thể làm hai chính tuyến mà phải căn cứ vào lực lượng cụ thể ở từng khu vực, từng cây cầu từ đó xây dựng thêm hệ thống cầu phụ, cầu tạm.

Đến năm 1966, hầu hết các cầu đều có từ 2-5 cầu phụ. Riêng cầu Đò Lèn có 5 cầu bao gồm: Cầu chính, cầu A, B, C và cầu Cây Thị. Ở Đò Đao cũng có tới năm cầu phụ. Nguyên tắc làm cầu phụ phải cách cầu chính ít nhất 300 m, tùy theo địa hình có thể làm thêm các đoạn đường dẫn để đầu máy, toa xe dễ phân tán, bảo vệ.

Bên cạnh đó, ngành Đường sắt cũng sáng tạo ra những biện pháp để vượt sông như vượt sông bằng cầu tạm trên tuyến tránh, bằng phà chở đầu máy toa xe, bằng cầu phao hoặc cầu do các sà lan ghép lại, hay bằng loại dầm cầu có thể tháo lắp được...

Trong điều kiện địch đánh phá liên tục, hệ thống cầu tạm trên tuyến tránh, cầu phao, phà, đầu máy và các toa xe không thể hoạt động được, đội ngũ công nhân cầu của ngành Đường sắt đã lắp đặt những hệ thống cầu đơn giản để ô tô ray, goòng đẩy tay, có thể vận chuyển hàng qua sông. Đồng thời, áp dụng biện pháp chuyển tải bằng hệ thống dây cáp qua sông - thường gọi là “đường dây thiên tuyến”...

Ngọc Lê