Ngành GTVT tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè

14/05/2014 09:31

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Công văn số 1804/BGTVT-CYT ngày 24/2/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tăng cường công tác y tế, phòng chống dịch bệnh...

Theo đó, tăng cường công tác thông tin, giáo dục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ và các kiến thức về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác cho toàn thể công nhân, viên chức, người lao động của đơn vị, đặc biệt tại các công trường đang thi công và trên các phương tiện giao thông. 
 

ngành gtvt tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè

Bên cạnh đó, Bộ GTVT yêu cầu các Trung tâm Y tế chuyên ngành GTVT, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động & Môi trường GTVT và các Chi nhánh Bảo vệ sức khỏe lao động & Môi trường GTVT tăng cường kiểm tra giám sát dịch tễ; Phát hiện sớm, xử lý kịp thời các địa điểm có nguy cơ xảy ra bệnh dịch, không để dịch bệnh bùng phát.

    `P.V.P