Ngành hàng hải nâng cao trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng

12/08/2022 20:09

Các đơn vị Cảng vụ Hàng hải cần nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Ngày 12/8, tại Cần Thơ, Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số quy định mới trong công tác thi hành luật xử lý vi phạm hành chính và Luật Phòng chống tham nhũng.

Ngành hàng hải nâng cao trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng 1

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có ông Trịnh Văn Tùng, Trưởng Phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ GTVT, đại diện lãnh đạo 22 Cảng vụ Hàng hải trên cả nước và các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày. Tại đây, các đại biểu tham dự được tuyên truyền, giới thiệu một số điểm mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Kèm theo là một số điểm mới của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Nội dung còn đề cập Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính. Một số điểm mới của Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021; quy định cung cấp thông tin và sử dụng phần mềm quản lý thông tin công khai, minh bạch của Cục Hàng hải Việt Nam.

Tại hội nghị, ông Trịnh Thanh Lâm, Chánh Thanh tra Hàng hải cho biết, Cục Hàng hải Việt Nam vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hàng hải. Cục đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh việc triển khai các quy định của pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý. Từ đó góp phần đảm bảo mục tiêu xây dựng Chính phủ hoạt động minh bạch, hiệu quả.

Hội nghị là cơ hội để các cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính, phòng, chống tham nhũng thảo luận, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ.

Ngành hàng hải nâng cao trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng 2

Ông Trịnh Thanh Lâm, Chánh Thanh tra Hàng hải phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, Chánh thanh tra Hàng hải đề nghị lãnh đạo đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các nội dung liên quan đến công tác Phòng, chống tham nhũng tại đơn vị. Từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng.

“Đặc biệt, tôi đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, báo cáo việc triển khai quy định cung cấp thông tin và sử dụng phần mềm quản lý thông tin công khai, minh bạch của Cục Hàng hải Việt Nam. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam để nghiên cứu, đề xuất giải quyết”, ông Trịnh Thanh Lâm nhấn mạnh.

Đối với công tác thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chánh thanh tra Hàng hải đề nghị đội ngũ công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phải không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ trong thực thi nhiệm vụ. Đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo các đơn vị cần thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kịp thời chấn chỉnh theo đúng quy định.

Lê An