Ngành y có tỷ lệ "chọi" cao nhất

19/05/2014 13:33

Đến 17/5, đã có 41 trường ĐH, CĐ trên cả nước công bố tỷ lệ chọi năm 2014, trong đó các trường ngành Y vẫn dẫn đầu về tỷ lệ chọi.

Đến 17/5, đã có 41 trường ĐH, CĐ trên cả nước công bố tỷ lệ chọi năm 2014, trong đó các trường ngành Y vẫn dẫn đầu về tỷ lệ chọi. Cụ thể, ĐH Y Dược TP HCM có tỷ lệ chọi dự kiến là 1/13,17; ĐH Y Hải Phòng 1/13; ĐH Y Hà Nội 1/10; ĐH Y Thái Bình 1/9,8; ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 1/5,18...
 

ngành y có tỷ lệ "chọi" cao nhất

Xếp sau ngành Y là nhiều trường khối Sư phạm có tỷ lệ chọi từ 1/5 trở lên như: ĐH Sư phạm TP HCM là 1/7,37; ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM là 1/5,41. Trong khi đó, nhiều trường thuộc diện “hot” của nhiều năm trước, năm nay tỷ lệ chọi có xu hướng giảm như: ĐH Kinh tế TP HCM tỷ lệ chọi là 1/3,55; ĐH Kinh tế quốc dân 1/3,75; ĐH Ngoại thương 1/3,4; Học viện Ngân hàng 1/3,2; ĐH Xây dựng 1/2,78...

H.Q