Một cây thông lớn và tiểu cảnh Giáng sinh ấm áp tại khu vực thang máy, điểm hẹn của Nhà ga hành khách T1
Một cây thông lớn và tiểu cảnh Giáng sinh ấm áp tại khu vực thang máy, điểm hẹn của Nhà ga hành khách T1
Ngân Anh