1. Hoa mộc lan là loài hoa nở sớm nhất trong Tử Cấm Thành, Trung Quốc. Nó cũng là loài hoa được trồng nhiều nhất tại đây.
1. Hoa mộc lan là loài hoa nở sớm nhất trong Tử Cấm Thành, Trung Quốc. Nó cũng là loài hoa được trồng nhiều nhất tại đây.
Phan Hằng (Theo Sohu)