2. Người ta nói rằng, mỗi khi hoa mộc lan nở, Từ Hi Thái Hậu sẽ đến đây ngắm.
2. Người ta nói rằng, mỗi khi hoa mộc lan nở, Từ Hi Thái Hậu sẽ đến đây ngắm.
Phan Hằng (Theo Sohu)