4. Hoa mơ nở rộ khắp nơi, dưới bầu trời trong xanh hoa càng đẹp lạ thường.
4. Hoa mơ nở rộ khắp nơi, dưới bầu trời trong xanh hoa càng đẹp lạ thường.
Phan Hằng (Theo Sohu)