6. Hoa nở xen lẫn với kiến trúc cổ xưa của Tử Cấm Thành tạo nên vẻ đẹp rất cổ điển và lãng mạn.
6. Hoa nở xen lẫn với kiến trúc cổ xưa của Tử Cấm Thành tạo nên vẻ đẹp rất cổ điển và lãng mạn.
Phan Hằng (Theo Sohu)