7. Vào mùa xuân, bất kỳ góc nào trong Tử Cấm Thành cũng đều có hoa nở rực rỡ.
7. Vào mùa xuân, bất kỳ góc nào trong Tử Cấm Thành cũng đều có hoa nở rực rỡ.
Phan Hằng (Theo Sohu)