16. Hoa tử đinh hương rất thơm, hơi nồng, nhưng không mang tới cảm giác khó chịu cho người ngắm nhìn.
16. Hoa tử đinh hương rất thơm, hơi nồng, nhưng không mang tới cảm giác khó chịu cho người ngắm nhìn.
Phan Hằng (Theo Sohu)