Ngày 7/4, Quốc hội bầu Thủ tướng

04/04/2016 09:06

Hôm nay, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII bước sang tuần làm việc thứ ba.

ngày 7/4, quốc hội bầu thủ tướng

Vào ngày 7/4 tới, Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.  - Ảnh: Việt Dũng

Vào ngày 7/4 tới, Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cũng trong tuần, Quốc hội sẽ bầu Phó chủ tịch nước, một số Phó chủ tịch Quốc hội và một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC, Tổng kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

H.T