Ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày 28, 29 Tết, tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm đã giảm đáng kể
Ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày 28, 29 Tết, tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm đã giảm đáng kể
Yến Chi