Ngày càng nhiều tập đoàn hạn chế dùng chuyên cơ phục vụ các CEO

30/09/2017 16:04

GE dự định bán tất cả máy bay và trực thăng tư nhân phục vụ lãnh đạo và chỉ thuê máy bay...

Thiện Tâm