Tàu LP3 xuất phát lúc 9h17 đã kín phương án chỗ với khoảng 1.000 hành khách. Nhiều hành khách không mua được vé ngồi chính thức, phải mua vé phụ ghế nhựa ở đầu toa xe.
Tàu LP3 xuất phát lúc 9h17 đã kín phương án chỗ với khoảng 1.000 hành khách. Nhiều hành khách không mua được vé ngồi chính thức, phải mua vé phụ ghế nhựa ở đầu toa xe.
Kỳ Nam