Sáng nay, tại ga Hà Nội đã xuất phát 3 chuyến tàu: tàu SE7 đi TP.HCM, tàu HP1 và tàu tăng cường LP9 đi Hải Phòng. Các chuyến tàu đều kín chỗ, nhất là tàu Hải Phòng. Ảnh: Em bé vui sướng được bố mẹ cho đi chơi bằng tàu.
Sáng nay, tại ga Hà Nội đã xuất phát 3 chuyến tàu: tàu SE7 đi TP.HCM, tàu HP1 và tàu tăng cường LP9 đi Hải Phòng. Các chuyến tàu đều kín chỗ, nhất là tàu Hải Phòng. Ảnh: Em bé vui sướng được bố mẹ cho đi chơi bằng tàu.
Kỳ Nam