Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, hiện các chuyến tàu xuất phát hôm nay tại ga Hà Nội hầu như đã kín chỗ, chủ yếu là khách đi đường ngắn.
Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, hiện các chuyến tàu xuất phát hôm nay tại ga Hà Nội hầu như đã kín chỗ, chủ yếu là khách đi đường ngắn.
Kỳ Nam