Ngày mai, mở cửa xả đáy thuỷ điện Hoà Bình

10/10/2017 19:48

Do mực nước hồ vượt mực nước dâng bình thường, 7h ngày 11/10, sẽ mở 1 cửa xả đáy thuỷ điện Hoà Bình

ngày mai, mở cửa xả đáy thuỷ điện hoà bình

7h ngày 11/10, sẽ mở 1 cửa xả đáy hồ thuỷ điện Hoà Bình

 Ngày 10/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công điện số 74 gửi Công ty Thủy điện Hòa Bình.  Nội dung Công điện nêu rõ: Hiện nay, mực nước hồ Hòa Bình đã vượt mực nước dâng bình thường và tiếp tục gia tăng; hồi 16 giờ ngày 10/10, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 117,12m (cao hơn mực nước dâng bình thường 0,12 m), lưu lượng đến hồ 4.460 m3/s, tổng lưu lượng xả 2.160 m3/s (lưu lượng chạy qua máy phát điện).

Thực hiện quy trình tại Điều 6 và khoản 2 Điều 20, Quyết định số 1622 ngày 17/9/2015 của Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hoà Bình trước mắt mở 1 cửa xả vào 7 giờ ngày 11/10. 

Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.     

Quỳnh Anh