Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3

Ngày nào của phụ nữ?!

Vừa Noel, Tết, 14/2, lại 8/3. Bó hoa đẹp cũng 400 ngàn, lương như em quá oải Sao lại có cái ngày cho phụ nữ vùng lên? Ngày nào họ chả vùng rồi?