Ngày văn hóa Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam

16/03/2017 13:43

Ngày văn hóa Phật giáo Ấn Độ lần thứ 2 tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, Chùa Thiên Ân từ ngày 16-19/3.

Keyword đầu tiên có dấu

Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên

Ngày văn hóa Phật giáo Ấn Độ lần 2 sẽ diễn ra với nhiều nghi lễ Phật giáo đặc biệt do ngài Gyalwang Drukpa- trưởng dòng truyền thừa Phật giáo  Drukpa và Tăng đoàn Drukpa gần 100 vị Tăng ni đến từ Ấn Độ thực hành trùng hợp đúng vào ngày Khánh đản Đức Bồ Tát Quán Thế Âm theo truyền thống Phật giáo Đại thừa (ngày 19/2 âm lịch hàng năm).

Phạm Lý