Nghệ An: Bỏ điểm ưu tiên bất hợp lý trong tuyển công chức

04/12/2017 11:11

Do đặt ra quy định cộng điểm ưu tiên chưa đúng với nghị định nên tỉnh Nghệ An đã phải bãi bỏ.

nghệ an: bỏ điểm ưu tiên bất hợp lý trong tuyển công chức

Ảnh minh họa (Nguồn: Dân trí)

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Nguyễn Xuân Đường vừa ký Quyết định số 5773/QĐ-UBND về việc sửa đổi quy chế thi tuyển công chức vào các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định bãi bỏ chính sách ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức quy định tại Điều 1, Quyết định sổ 96/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tuyển công chức vào các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An.

nghệ an: bỏ điểm ưu tiên bất hợp lý trong tuyển công chức

Quyết định mới của tỉnh Nghệ An được ban hành để bãi bỏ việc cộng điểm ưu tiên không đúng với Nghị định của chính phủ.

Việc chấm phúc khảo tại Khoản 3, Điều 38, Quy chế kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 13/4/2011 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế thi tuyến công chức vào các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An cũng được điều chỉnh lại.

“Chủ tịch Hội đồng thi quyết định thành lập Ban phúc khảo, không bao gồm những thành viên đã tham gia vào Ban chấm thi; kết quả chấm phúc khảo được tổng hợp vào kết quả thi, Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét và thông báo kết quả chấm phúc khảo cho người có đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này. Sau đó, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả chấm phúc khảo, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải trình người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phê duyệt kết quả kỳ thi”, Quyết định nêu rõ.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An (cơ quan tham mưu sửa đổi quy định này) cho biết: Trước đây, để thu hút nhân tài vào cơ quan quản lý nhà nước nên tỉnh Nghệ An đã ban hành cơ chế đặc thù. Đó là, cộng thêm 20 điểm cho những người tham gia thi tuyển công chức mà có bằng tốt nghiệp ĐH công lập, hệ chính quy đạt loại giỏi, loại khá, có điểm thi vào trường cao hơn 22 điểm. Tuy nhiên, vừa rồi khi rà soát văn bản chúng tôi thấy rằng quy định này chưa đúng với các điều khoản tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ nên tham mưu cho UBND tỉnh bãi bỏ.

Văn Thanh